apšalti

apšalti
apšálti, apšą̃la (àpšala, apšal̃na, -sta; Sut), apšãlo (àpšalė) K, Š, NdŽ, ; SD199, R56,163, 75, 215, Sut, N, L, Rtr 1. intr. Btrm apsitraukti ledu, apledyti, apšarmoti: Lenciūgas apšãlęs drūkčiausiu ledu Gd. Apšal̃na viskas, i skalbi [žlugtą], pats ledais apkibęs (kalbėjo moteris) Krš. Apšą̃la žąsys, kai žiemą duodi gert Klt. Kelias apšãlęs, slidu važiuot Sml. Kai lijo ãpšalu, apšãlo langas Jrb. Medžiai, lijundra apšãlę, braška BM415(Kp). Jei rudenį lyja lietus ir medžių šakos apšąla, tai bus blogi metai LTR(Pmp). ^ Ubago nosis taukais apšalus (svirties kablys) LTR(Žml). 2. intr. Mžš pasidaryti šalčio apgadintam, pažeistam: Išorė (išarė) anksti ryto bulbas, i apšãlo Klt. Bulvės apšãlo lauke stovėdamos, saldžios pasidarė Prn. Nelabai yra [mėlynių], uogienojai kokie apšãlę Vdn. Šį metą neàpšala rugiai Kv.nuo šalčio visai sugesti: Apšãlo bulvės nenukastos J. Lytus sugandino žmonis, nenukasė, bulvės ir apšalo laukūse Nt. Šį metą apšãlo uogos, liko pašakės[e] Brs. 3. tr. apšaldyti, nušaldyti: Tie vaikai pamirė – apšãlo kojas ir rankas Grv. An greito arklio važiavo, išgriuvo, pirštus apšãlo Grv. 4. intr. impers. imti šalti (iš rudens): Kitą sykį [per Vėlines] jau būdavo apšãlusi, apsnigusi Rsn. Apšãlusi buvo, jau šalta, sniego buvo Šts. Jug liuob ateis jau lapkrisčio mėnuo, ir apšáls Als. Lig pat àpšalant buvo šilta Šts. Apšalnantì buvo, i sušalė prisisprogęs Krš.
apšalančiaĩ adv.: Apšalančiaĩ benupjovėm peliuškas M.Unt.
5. intr. sulaukti šalčių (ką darant): Kaskiam bulves – apšálsiam! Šts. 6. intr. kiek atvėsti, netekti šilumos: Apšal̃na kiaušiai, kol [pereklė] pasikėlusi lesa a kasos Krš. \ šalti; apšalti; atšalti; paatšalti; įšalti; iššalti; paiššalti; nušalti; pašalti; peršalti; prašalti; prišalti; sušalti; užšalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apšalti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: apšálti, apšą̃la, apšãlo Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2011 11 13. Atnaujinta: 2014 01 04. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: apstulbti, netekti žado.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apsalti — apsálti vksm. Bùlvės pašãlo ir apsãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšalti — apšálti vksm. Kibi̇̀ras apšãlo ledù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsalti — 1 apsalti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišalti — prišalti, prišą̃la ( sta; Ser, prìšala, prišal̃na Krš, Užv), prišãlo (prìšalė) K, I, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, N, L, LL196 1. intr. K šąlant prikibti: Sniegas prie žemės prišãlęs KI61. Nugrius kur [girtas] i prišal̃s in žemę Klt. Duodi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgesti — 1 apgèsti intr. 1. kiek pagesti: Jo padarynė apgẽdusi, t. y. pagedo J. Drugelio sparneliai apgedę, nulėpę rš. Jo plaučiai gerokai apgedę rš. Šaknys [medelio] apgedusios rš. Mūs yra daug bulvių apgedusių Lš. 2. apalpti, apleipti; apsalti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgurguliuoti — 2 apgurguliuoti 1. tr. apsukti, apvynioti: Kojas apgurguliuot autais Skr. 2. intr. apšalti, apiburbėti, aplipti: Šąla, braška, langai apgurguliãvę Gs. Gurguliuote apgurguliãvo kojos bičių su medumi, su per̃nagiu, t. y. (bitės) ratuotos (tapo) J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibaubėti — intr. 1. Ldvn labai apšalti, apiburbėti: Nuo šalčio langai tep apbaubėjo, kad nieko per juos nesimatė Sn. Tai ateina apibaubėjusiais ūsais Klvr. 2. Gdl aptinti, aptraiškanoti: Akys aptinę, apbaubėję Lp. | refl.: Merga tę kokia negraži,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiberbėti — 1 apiberbėti intr. apibėgti, apiburgėti: Eglė būna apiberbėjusi su sakais Lkv. Tas muno skaudulys apiberbėjo Lkv. ║ storai apšalti: Langai apiberbėjo, rogėmis gal važiuoti Krkl. berbėti; apiberbėti; įberbėti; išberbėti; nuberbėti; suberbėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”